AZ Havířov

Odkaz na on-line ticketing pro nákup permanentky ZDE.

Zvýšení příspěvků žáků a mládeže pro sezonu 2021/22

11.06.2021 | Klub

H A V Í Ř O V - V následujícím článku přinášíme informace pro rodiče žáků a mládežníků o platbě klubových příspěvků. A dále informace o ledové ploše v Gascontrol Aréně. K tématům se vyjádřili prezident klubu Jaroslav Mrowiec a manažer mládeže Tomáš Potěšil.

Klubové příspěvky

Základní informace ke klubovým příspěvkům pro všechny rodiče jsou dvě:

1. Nevyčerpaná část příspěvků z loňské sezony (2020/21) se převádí na sezonu 2021/22 a o tuto část se sníží požadovaná platba

2. Pro sezonu 2021/22 dochází k navýšení příspěvků o cca 30%

Informaci o konkrétní výši členských příspěvků předají rodičům trenéři jednotlivých kategorií.

„Vzhledem k navýšení nákladů klubu na tréninkový proces jsme nuceni navýšit členské příspěvky. Dosavadní dotace města už, po navýšení ceny za hodinový pronájem ledu, nestačí na kompletní pokrytí všech nákladů na pronájem ledové plochy, šaten a náklady na energie,“ říká prezident klubu Jaroslav Mrowiec. „Rozdíl v nákladech by mělo z části pokrýt právě navýšení členských příspěvků. Budeme ale hledat i další cesty.“

Ledová plocha v Gascontrol Aréně

Ze strany rodičů se objevují dotazy „proč není v Havířově v tomto období, na rozdíl od jiných měst, ledová plocha“. Klub už dříve pro tento rok požádal SSRZ o celoroční zajištění ledové plochy v Gascontrol Aréně, nebylo mu však vyhověno. Důvodem jsou nevhodné klimatické a technologické podmínky v hale a nezbytná posezónní údržba chladícího zařízení.

„Podařilo se nám ale vyjednat, oproti jiným sezonám, dřívější zhotovení ledu v hale,“ říká manažer mládeže Tomáš Potěšil. Led by tak měl být žákům a mládeži k dispozici už od 12. – 14. července. „Díky tomu budou moci být navýšeny počty tréninkových jednotek dětí na ledě v tomto přípravném období. Rádi bychom pro děti připravili i tzv. příměstské tábory. Zda se vše podaří se opět rodiče dozví od trenérů jednotlivých kategorií,“ dodává Tomáš Potěšil.

Instagram Youtube