Žádám rodiče hráčů ročníků 2008 až 2004, aby se do konce dubna dostavili k podpisu dodatku k příspěvkům. Podpisy budou probíhat v kanceláři sekretáře každý všední den od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin, případně po telefonické či emailové domluvě. Robin Pavlas, sekretář klubu - tel. 777 774 020, email hokej@hc-havirov.cz.

Aktuality


Žádame rodiče, jestli znají někoho (kamarádi, známí), kdo má dítě ročník 2011 a 2012 a chtěli by se naučit bruslit, popř. hrát hokej, ať je přivedou na trénink přípravky, popř. předají těmto tel. kontakt na pana Jemelíka (777 774 075).

Dále chceme oslovit rodiče a děti, kdo má zájem být brankářem, ať osloví trenéry (hlaně ročník 2010 by už měl mít dva brankáře). Výstroj a výzbroj pro brankáře jsou k zapůjčení.


Pro sezónu 2016-2017 jsou trenéry přípravky (roč. 2010-2011, popř. 2012) pan Jemelík Petr (tel: 777 774 075) a pan Bc. Pavlas Robin (tel: 777 774 020).

Žádáme rodiče, aby nosili panu Pavlasovi lékařem vystavené potvrzení + 1 ks fotografii dítěte a v co nejkratším termínu provedli registraci dětí (nejpozději do 30.03.2017).ŽÁDÁME RODIČE DĚTÍ Z PŘÍPRAVKY (ROČNÍK 2010 A 2011), ABY HRADILI PŘÍSPĚVKY ZA MĚSÍC ZÁŘÍ. PODMÍNKY PLATBY PŘÍSPĚVKU NALEZNETE NA STRÁNKÁCH PŘÍPRAVKY - SEKCE PŘÍPRAVKA DŮLEŽITÉ INFORMACE.  


DÁLE VÁS ŽÁDÁME, ABY JSTE TRENÉRŮM PŘÍPRAVKY DONESLI OD LÉKAŘE POTVRZENO, ŽE DÍTĚ JE SCHOPNO HRÁT LEDNÍ HOKEJ (UPOZORŇUJI, ŽE NA LÉKAŘEM VYSTAVENÉM POTVRZENÍ JE NUTNÉ, ABY BYLO VYSLOVNĚ NAPSÁNO - NAPŘ. JAROMÍR JÁGR JE SCHOPEN HRÁT LEDNÍ HOKEJ). POTVRZENÍ JE NUTNÉ DONÉST CO NEJDŘÍVE A DÁLE VÁS ŽÁDÁME, ABY JSTE U PANA PAVLASE PROVEDLI REGISTRACI DÍTĚTE - K TOMUTO JE NUTNO PŘINÉST 1 KS FOTOGRAFIE PASOVÉHO FORMÁTU - TUTO PAN PAVLAS NASKENUJE A NÁSLEDNĚ RODIČŮM FOTOGRAFII VRÁTÍ. NA ZÁKLADĚ TÉTO REGISTRACE BUDE DÍTĚTI VYHOTOVEN REGISTRAČNÍ PRŮKAZ A PRŮKAZ - VSTUP NA HOKEJOVÁ UTKÁNÍ AZ HAVÍŘOV. TOTO JE NUTNO PROVÉST TAKÉ CO NEJDŘÍVE.


Prosíme rodiče, aby docházeli s dětmi na tréninky včas, tzn., že dítě by mělo být 5 minut před tréninkem oblečené a připravené na střídačce.

Instagram Youtube