AZ Havířov

Časté dotazy

 PROČ ZROVNA HOKEJ? 

Hokej je více než hra provozovaná pro zábavu. Hráči se učí důležitým životním hodnotám, hokej jim pomáhá stát se úspěšnými osobnostmi v běžném životě. Hokej přináší aktivní pohyb, rozvíjí koordinaci, pohyblivost, obratnost, sílu a rychlost. Ještě důležitější je rozvoj dovedností a návyků důležitých pro běžný život. Tyto dovednosti přesahují kariéru hokejového hráče, jsou důležité i po jejím ukončení. Od nejútlejšího hokejového věku jsou děti vedeny k týmovému dosažení úspěchu, efektivní komunikaci, naslouchání a respektu k autoritám a pravidlům. Hráči rozvíjejí sebedůvěru, trpělivost a sebevědomí, vlastnosti, které budou využívat po celý život.

Ve spolupráci se ZŠ 1. Máje byla od sezóny 2023-24 zavedena hokejová akademie, kdy děti trénují v průběhu školní výuky, děti na tréninky ze školy a naopak vodí trenéři přípravky, čímž rodičům odpadá starost, zda trénink stihnou či ne. Děti v akademii jsou zvýhodněni, kdy mají více tréninkových jednotek, dětem byli zakoupeny trička AZ. 

 MUSÍ ZAČÍNAJÍCÍ DÍTĚ UMĚT BRUSLIT? 

Nemusí. Hlavní náplní tréninků hokejové přípravky je právě výuka bruslení. Spousta současných špičkových hráčů učinila své první bruslařské krůčky pod dohledem trenérů hokejové přípravky. Do přípravky přichází nebruslaři, děti, které často nikdy nestály na bruslích.

 POTŘEBUJE DÍTĚ KOMPLETNÍ HOKEJOVOU VÝBAVU? 

Nepotřebuje. Pro první tréninky na ledě postačí brusle, zimní rukavice a přilba – klidně i lyžařská. V našem klubu je možno zapůjčit si na celou sezónu kompletní hokejovou výstroj. Pro nově příchozí zájemce o hokej je toto zapůjčení za minimální poplatek 500,-Kč.

 JE HOKEJ DRAHÝ SPORT? 

Posuďte sami. V přípravce činí měsíční příspěvek 900,- Kč.  V případě sourozenců se platí příspěvky pouze za jednoho z nich, druhý platí polovinu. V ceně příspěvků je zahrnuto broušení bruslí na profesionální brusce, využívání tělocvičen během celoroční přípravy na suchu, doprava autobusem na mistrovská utkání v minihokeji a volný vstup na domácí utkání A týmu. JE HOKEJ BEZPEČNÝ SPORT PRO MÉ DÍTĚ? 

Žákovský hokej není nebezpečný sport. V utkáních se nehraje do těla, ke zraněním dochází velmi zřídka. Jsou zakázány fyzické kontakty, které nevychází ze hry. Naražení na hrazení, útoky na různé části těla, zásahy hokejkou apod. se přísně trestají. Děti jsou vedeny ke hře, ve které je prioritou kotouč, ne hráč. Hráči jsou oblečeni do kvalitní výstroje, která děti ochrání. Přilby musí být opatřeny ochranným košíkem a to až do 18 let.

 JAK TRÉNUJEME? 

V klubu se změnil systém přípravy malých hokejistů. Zvýšil se počet tréninků, které jsou zaměřeny nejen na výuku hokejových dovedností, ale i na zábavu. Byla zavedena ve spolupráci se ZŠ 1. Máje hokejová akademie - 1 a 2. třída, kde se trenéři o děti starají celý den-  převádí děti ze školy na trénink nebo naopak, účastní se společně různých akcí. Rodičům odpadá starost o dítě po škole - tréninky probíhají v rámci výuky. 

V přípravce jsou děti rozděleny do výkonnostních kategorií. Jednu tvoří děti, které se na led teprve staví. Další kategorie jsou tvořeny dle výkonnostního postupu dětí. Každá kategorie má své trenéry i svůj prostor na ledě.

 KDY TRÉNUJEME? 

Sezóna přípravky je rozdělena na dvě období. V měsících květnu a červnu probíhá tzv. suchá část sezóny. V tomto období hráči absolvují tréninky na palubovce, nebo v tělocvičně. Od září do konce března probíhá hlavní část sezóny. V tomto období trénují hráči 3x – 4x týdně na ledě  a jednou týdně v tělocvičně. V posledním ročníku přípravky - 2. třída také probíhá pravidelná mistrovská soutěž v minihokeji. V dubnu a o prázdninách mají hráči volno.

 KDO DĚTI TRÉNUJE? 

U mládeže se doplňují mladí progresivní trenéři s trenéry s mnohaletými zkušenostmi. Do tréninků se zapojují i trenéři vyšších kategorií a aktivní hráči A týmu, kteří se tak stávají pro děti vzorem a inspirací do dalšího tréninku. Většina trenérů jsou zároveň otci, jejichž děti jsou aktivními hráči klubu. Znají tak proces výchovy malého hokejisty i z nehokejové stránky a mají pochopení pro vše, co tento proces přináší.

 JAK MOHU PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ? 

Nábor probíhá celoročně. Dítě můžete přivést na kterýkoliv trénink přípravky na ledě, nebo v tělocvičně i bez předchozího ohlášení. Máte-li jakýkoliv dotaz, ptejte se na adrese jemelik@hc-havirov.cz, nebo telefonujte na číslo 601242256

 V KTERÉM VĚKU JE NEJLEPŠÍ ZAČÍT? 

Asi nejlepší věk je kolem pěti let. Nikdo však není ani příliš malý, ani příliš starý – starší děti postupují rychleji, dělají větší pokroky a dříve se tak mohou zařadit mezi své ročníky. Menší děti zase získávají náskok před svými vrstevníky. Nejdůležitější je, aby děti pohyb na ledě bavil, ať už jim jsou tři nebo deset let. Rádi u nás přivítáme i děvčata. V různých kategoriích jich u nás hraje několik. Některá z nich jsou dokonce členkami reprezentačních výběrů.

 PROČ AZ HAVÍŘOV? 

AZ HAVÍŘOV je klub s bohatou historií. Hokej je v Havířově jednoznačně nejoblíbenějším sportem, utkání A týmu mají vysokou návštěvnost. Náš klub vychoval hráče pro nejvyšší evropské soutěže, reprezentaci a dokonce i NHL. Havířovští hráči jako Procházka, Čajka, Peterek, Říčka,  Pastrňák,  Kotala  a další úspěšní hokejisté hrající extraligu nebo Chance ligu prošli hokejovou přípravkou pod dohledem našich trenérů. AZ Havířov se chce výrazným způsobem orientovat na mládež, která je jeho jasnou prioritou. Dlouhodobým cílem klubu je výchova mladých hokejistů. Budujeme silnou mládežnickou základnu, konkurenceschopnou nejlepším oddílům v regionu. Jde nám o ještě masovější rozšíření ledního hokeje v našem městě a jeho okolí mezi nejmenší děti.

HOKEJ JE SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠE DÍTĚ! NA HAVÍŘOVSKÉM LEDĚ JE VÍTÁN KAŽDÝ, KDO PROJEVÍ ZÁJEM - HOLKA I KLUK, MALÝ I VELKÝ! PŘIJÍT MŮŽETE KDYKOLIV - NÁBOR PROBÍHÁ CELOROČNĚ!

Youtube