AZ Havířov

Desatero rodiče hráče přípravky AZ Havířov

  1. Rodič nikdy nenutí své dítě hrát hokej proti jeho vůli. Děti sportují pro vlastní radost a potěšení, ne pro ambice rodiče.
  2. Rodič ví, že zásady fair-play stojí výše než jakékoliv vítězství a proto vždy tento přístup ocení.
  3. Rodič nikdy neshazuje výkon svého dítěte hlasitým vyčítáním jeho chyby. Chápe, že se hokej teprve učí a chyby jsou nedílnou součástí této výuky.
  4. Rodič během tréninku na zimním stadiónu nestojí za mantinelem, vždy sedí na tribuně.
  5. Rodič nijak nezasahuje do tréninku nebo zápasu. Zcela nepřípustné je pokřikování na dítě během zápasu nebo tréninku.
  6. Rodič je největším fanouškem svého dítěte a celého týmu. Výkon dítěte vždy posuzuje adekvátně jeho schopnostem. Vždy by měla být oceněna snaha, bojovnost a hra pro tým.
  7. Rodič před dítětem nekritizuje výkonnost jeho spoluhráčů.
  8. Rodič nesnižuje autoritu trenéra a nenabádá dítě k nerespektování jeho příkazů. Má-li výhrady k jeho činnosti, řeší je vždy osobně s trenérem bez přítomnosti dítěte.
  9. Rodič dbá na zdraví dítěte, doléčuje řádně jeho případná zranění či nemoci a nikdy ho nenechá trénovat nemocné. O případných zdravotních komplikacích vždy informuje trenéra.
  10. Rodič pravidelně kontroluje výzbroj a výstroj, dbá na její plnou funkčnost a čistotu.
Youtube