AZ Havířov

FANSHOP je otevřen každou středu od 13 do 18 hodin.

SPRÁVA SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ HAVÍŘOV

Těšínská 1296/2a, 736 01 HAVÍŘOV-Podlesí

PROVOZNÍ ŘÁD
PRO UŽIVATELE VÍCEÚČELOVÉ HALY
Těšínská 1296/2a, 736 01 HAVÍŘOV-Podlesí

I.    článek – Vstup do prostorů VÚH

 1. Vstup do prostorů VÚH je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době provozu a to na zakoupenou platnou vstupenku nebo jiné platné povolení, vydané vedením VÚH nebo organizátorem sportovní-kulturní akce, které musí být předloženo pořadatelské službě u vstupu do VÚH
 2. Provoz VÚH je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti i pro různé společenské akce. Doba provozu je veřejnosti oznamována pomocí informačních médií a na nástěnné tabuli u vstupu haly.
 3. Ceny vstupného pro jednotlivé akce jsou stanoveny platným ceníkem VÚH nebo jsou stanoveny organizátorem akce. Prodej vstupenek se provádí u pokladem VÚH, v předprodeji nebo je možnost zakoupení permanentních vstupenek. Za ztracené, nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 4. Dětem mladším deseti let je vstup do prostorů VÚH povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 5. Návštěvníci VÚH jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.
 6. Je zakázáno neoprávněně používat zařízení sloužící k ochraně osob, nebo majetku a vstupovat do prostor určených pro personál VÚH.

II. článek – Vyloučení osob ze vstupu do VÚH

 1. Ze vstupu do VÚH budou vyloučeny všechny osoby, jež vykazují známky opilosti nebo osoby pod vlivem omamných látek.
 2. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm a s předměty ohrožujícími bezpečnost návštěvníků VÚH.
 3. Vyloučeny z dalšího pobytu v prostorách VÚH budou osoby, které narušují pořádek, ohrožují zdraví sportovců, nebo ostatních návštěvníků. Vyloučeny budou i osoby za nesportovní chování a to ve všech případech tohoto bodu bez nároku na vrácení vstupného.
 4. Vyloučeny budou rovněž osoby ničící zařízení nebo osoby neoprávněně manipulující s technickým zařízením VÚH.

III. článek – Pokyny pro návštěvníky VÚH

 1. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení VÚH.
 2. Návštěvníci všech sportovních i společenských akcí jsou povinni se ukázněně pohybovat v prostorách pro veřejnost a po ukončení akce bezprostředně opustit prostory VÚH. Je zakázáno shromažďování osob ve vstupních objektech VÚH.
 3. Uživatelé i návštěvníci VÚH jsou povinni dodržovat pořádek ve všech prostorách VÚH, včetně sociálních zařízení.
 4. Přísně se zakazuje házení různých předmětů na ledovou plochu.
 5. Vodění psů nebo jiných zvířat do prostorů VÚH není dovoleno.
 6. První pomoc v případě úrazu se poskytuje v označeném prostoru „OŠETŘOVNA“. Návštěvník, který utrpěl v objektu VÚH úraz, je povinen tuto událost ohlásit (dle možností, nebo pověřit svědka úrazu na vrátnici, kde bude sepsán záznam o úrazu a následně zajištěn v případě potřeby odvoz k odbornému ošetření. Na úrazy, které nebyly tato zapsány, nebude brán ze strany SSRZ Havířov zřetel.
 7. Bruslící veřejnosti jsou poskytovány šatny, které obsluhují pracovníci VÚH. Pro sportovce v době tréninku nebo utkání jsou po dohodě a dle možností haly přidělovány šatny vrátným VÚH.
 8. Při bruslení veřejnosti je nutno na ledové ploše jezdit ukázněně dle ohlášeného směru, přiměřenou rychlostí a neohrožovat nevhodným chováním ostatní účastníky bruslení. Na ledovou plochu se vstupuje určenými vchody, nikoli přelézáním přes hrazení.
 9. Zakazuje se veřejnosti v době bruslení vstupovat na ledovou plochu bez bruslí.
 10. Nalezené předměty se odevzdávají na vrátnici, proti zápisu a podpisu nálezce do provozní knihy. Vrátný zajistí jejich uschování a zveřejnění této záležitosti místním rozhlasem.
 11. Ve všech prostorách VÚH je přísný zákaz kouření.
 12. Pro tělesně postižené občany je vymezen prostor na ochozu tribuny „A“, kde se nachází zařízení pro překonání schodů a WC pro imobilní občany. Imobilní občané požádají o pomoc vrátného, případně pořadatelskou službu VÚH.

UPOZORNĚNÍ

V případě porušení provozního řádu může být návštěvník z budovy VÚH vykázán a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení. Vedení SSRZ Havířov neručí za cenné předměty a peníze uschované v šatnách. Dále neručíme za škody a poranění způsobené neopatrností a nedodržováním provozního řádu.

Ing. Václav Wicher

Ředitel SSRZ Havířov

Instagram Youtube