AZ Havířov

Podle nových opatření, vyhlášených vládou ČR s platností od 14. 10. 2020, jsou přerušeny sportovní soutěže do 3. 11. 2020.

Informace k sezóně 2018-2019

 TRENÉŘI 

Petr Jemelík:   777 774 075, 601 242 256

Robin Pavlas:  777 774 020

email: pripravka@hc-havirov.cz

asistenti: Richard Lenomár, Stanislav Pořízek, Richard Strnadel, Petr Sentiván, Daniel Surovec - trenér brankářů

 PŘÍSPĚVKY 

Příspěvky se platí za období září 2020- březen 2021,

výše příspěvku: 300,-Kč / měsíc,

možnost úhrady: měsíčně - 300,-Kč, do 28. dne za daný měsíc, jednou ročně - 2100,-Kč, do 30.9.2019, roč. 2013 (mikro) platí 500,- měsíčně,

příspěvky plaťte prosím bezhotovostně na číslo účtu: 625370001/5500,

variabilní symbol: rodné číslo hráče, konstantní symbol: 558,

zpráva pro příjemce: příjmení hráče a měsíc / rok, který hradíte, např. Novák 9/2016, nebo Novák 2016-2017 platíte-li jednorázově.

V ceně příspěvků je broušení bruslí zdarma po celou sezónu a náklady na celoroční využívání sportovišť.

Pokud jsou hráči klubu sourozenci, platí se příspěvky pouze za staršího z nich, mladší je od placení příspěvků osvobozen.

 ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 

Dle Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu je pro všechny hráče tato prohlídka nezbytná. Kromě samotného potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, je nutná pro registraci hráče na ČSLH. Pro hráče kategorií Micro a Přípravka je stanoven následující rozsah této prohlídky:

vstupní lékařské vyšetření +doporučená klidová EKG křivka (vystaví dětský lékař, v krajním případě odkáže ke specialistovi)

Rádi bychom měli potvrzení o zdravotní prohlídce vybrána do konce měsíce června, nejpozději před zahájením přípravy na ledě.

 ZAPŮJČENÍ HOKEJOVÉ VÝSTROJE 

I v sezóně 2018-2019 je možno zapůjčit si na celou sezónu hokejovou výstroj, včetně bruslí a přilby. Podmínky jsou následující:

Pokud si hráč půjčuje výstroj poprvé, je toto vypůjčení zdarma. Pokud měl hráč zapůjčenu výstroj, nebo její část již v minulé sezóně (2019-2020), zaplatí rodiče jednorázový poplatek 300,- Kč na celou sezónu. Pokud měl hráč výstroj, nebo její část zapůjčenu i v sezóně 2020-2021,  zaplatí rodiče jednorázový poplatek 500,-Kč na celou sezónu.

Půjčování výstroje má na starosti p. Vladislav Kozel - tel. 777 774 081.

 REGISTRACE 

Všichni hráči kategorií Přípravka a Micro budou registrováni klubem na ČSLH. Pro registraci hráče je nutné vyplnit registrační kartu u pana Pavlase - sekretář klubu, přiložit fotografii pasového formátu a uhradit poplatek 70,- Kč. Registrační karty jsou k vyzvednutí u trenérů Přípravky. Registrační poplatek budou vybírat rovněž trenéři Přípravky. Nezbytným předpokladem pro registraci hráče je zdravotní prohlídka. Hráči, kteří budou zaregistrováni na ČSLH, mají nárok na volný vstup na domácí utkání HC AZ Havířov.

 VOLNÝ VSTUP NA HOKEJ 

Hráči, kteří budou zaregistrováni na ČSLH mají nárok na volný vstup na domácí utkání HC AZ Havířov. Hráč se při vstupu na zimní stadión prokazuje Hráčskou kartou s fotografii. Fotografii pasového formátu budou vybírat trenéři Přípravky v průběhu celé sezóny. Volný vstup se netýká doprovázejících rodičů.

 BROUŠENÍ BRUSLÍ 

Hráči, kteří mají zaplacené příspěvky, mají nárok na broušení bruslí zdarma na profesionální brusce. Brusle se brousí v neděli po dohodě s trenérem přípravky. Podepsané brusle lze zanechat v brusírně po skončení nedělního tréninku, je nutné je vyzvednout nejpozději před následujícím tréninkem. Vzhledem k omezené kapacitě nelze brusle zanechávat v brusírně déle. Broušení bruslí má na starost p. Richard Lenomár.

Instagram Youtube