AZ Havířov

Odkaz na on-line ticketing pro nákup vstupenek na zápasy ZDE.

Informace k sezóně 2022-2023

 TRENÉŘI 


Petr Jemelík:  601 242 256

email: pripravka@hc-havirov.cz

asistenti: Richard Strnadel, Daniel Pastrňák, Pavel Foretník, Jan Daneček, Kamil Lenomár, Dominik Kalus

 PŘÍSPĚVKY 

Příspěvky se platí za období září 2022- březen 2023,

výše příspěvku: 450,-Kč - měsíc (roč. 2016 a mladší),

                         750,-Kč - měsíc (roč. 2015)

možnost úhrady: měsíčně  do 28. dne za daný měsíc, jednou ročně - do 30.9.2022, 

příspěvky plaťte prosím bezhotovostně na číslo účtu: 625370001/5500,

variabilní symbol: rodné číslo hráče, konstantní symbol: 558,

zpráva pro příjemce: příjmení hráče a měsíc / rok, který hradíte, např. Novák 9/2016, nebo Novák 2016-2017 platíte-li jednorázově.

V ceně příspěvků je broušení bruslí zdarma po celou sezónu a náklady na celoroční využívání sportovišť.

Pokud jsou hráči klubu sourozenci, platí se příspěvky pouze za staršího z nich, mladší je od placení příspěvků osvobozen.

 ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 

Dle Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu je pro všechny hráče tato prohlídka nezbytná. Kromě samotného potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, je nutná pro registraci hráče na ČSLH. Pro hráče kategorií Micro a Přípravka je stanoven následující rozsah této prohlídky:

vstupní lékařské vyšetření +doporučená klidová EKG křivka (vystaví dětský lékař, v krajním případě odkáže ke specialistovi)

Rádi bychom měli potvrzení o zdravotní prohlídce vybrána do konce měsíce června, nejpozději před zahájením přípravy na ledě.

 ZAPŮJČENÍ HOKEJOVÉ VÝSTROJE 

I v sezóně 2021-2022 je možno zapůjčit si na celou sezónu hokejovou výstroj, včetně bruslí a přilby. Podmínky jsou následující:

Pokud si hráč půjčuje výstroj poprvé, je toto vypůjčení za 200,-Kč. Pokud měl hráč zapůjčenu výstroj, nebo její část již v minulé sezóně (2021-2022), zaplatí rodiče jednorázový poplatek 500,- Kč na celou sezónu. Pokud měl hráč výstroj, nebo její část zapůjčenu již dvakrát a půjčuje si výstroj již po třetí-  zaplatí rodiče jednorázový poplatek 700,-Kč na celou sezónu. 

Za vypůjčení výstroje se hradí vrátná záloha 1.000,-Kč, která  bude následně po vrácení výstroje v pořádku rodičům na konci sezóny vrácena zpět.

Půjčování výstroje má na starosti p. Petr Jemelík - tel. 601 242 256.

 REGISTRACE 

Všichni hráči kategorií Přípravka a Micro budou registrováni klubem na ČSLH. Pro registraci hráče je nutné vyplnit registrační kartu u pana Pavlase - sekretář klubu, přiložit fotografii pasového formátu a uhradit poplatek 70,- Kč. Registrační karty jsou k vyzvednutí u trenérů Přípravky. Registrační poplatek budou vybírat rovněž trenéři Přípravky. Nezbytným předpokladem pro registraci hráče je zdravotní prohlídka. Hráči, kteří budou zaregistrováni na ČSLH, mají nárok na volný vstup na domácí utkání HC AZ Havířov.

 VOLNÝ VSTUP NA HOKEJ 

Hráči, kteří budou zaregistrováni na ČSLH mají nárok na volný vstup na domácí utkání HC AZ Havířov. Hráč se při vstupu na zimní stadión prokazuje Hráčskou kartou s fotografii. Fotografii pasového formátu budou vybírat trenéři Přípravky v průběhu celé sezóny. Volný vstup se netýká doprovázejících rodičů.

 BROUŠENÍ BRUSLÍ 

Hráči, kteří mají zaplacené příspěvky, mají nárok na broušení bruslí zdarma na profesionální brusce. Brusle se brousí v neděli po dohodě s trenérem přípravky. Podepsané brusle lze zanechat v brusírně po skončení nedělního tréninku, je nutné je vyzvednout nejpozději před následujícím tréninkem. Vzhledem k omezené kapacitě nelze brusle zanechávat v brusírně déle. Broušení bruslí má na starost p. Richard Lenomár.

Instagram Youtube